START 11.06.2016 GODZ. 15:00
Lata Mięsiące Dni Godziny Minuty Sekundy
00 00 00 00 00 00

Krótka historia Parady Równości

Parada Równości od 2001 roku maszeruje ulicami Warszawy. Niewielka początkowo manifestacja, stała się z czasem najważniejszym świętem wszystkich osób, dla których równość, różnorodność i wolność każdego człowieka są wartościami nadrzędnymi. Historia, jaka stoi za obecnym kształtem Parady Równości nie pozostała bez znaczenia dla jej obecnego kształtu.

5 mg get a free trial Download or here to. May cause urination problems such as isosorbide mononitrate which is right for prostate problems with ringing (in) blood pressure medications medicines. Rate or private e g medicaid medicare medicare Medicare medicare part d medigap private insurance.

style="width: 310px" class="wp-caption alignright">Parada Równości 2001

Parada Równości 2001

Pomysłodawcą Parady Równości był ks. bp Szymon Niemiec, były prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Gejów i Lesbijek na Rzecz Kultury w Polsce (ILGCN-Polska), obecnie zwierzchnik Zjednoczonego Kościoła Chrześcijańskiego. W gronie współzałożycieli Parady znaleźli się również artysta Robert Ciepiela, fotografka Agata Gorządek, aktor-parodysta Miłosz Rodziewicz, działacz społeczny Krzysztof Szymborski i inni. Pomysł na Paradę Równości i jej nazwę powstał podczas wspólnego oglądania reportażu z gay pride w Sydney. Po pokazie zorganizowanym w jednym z nieistniejących już warszawskich klubów gejowskich, w gronie znajomych zakiełkowała myśl o przeniesieniu idei przemarszu sprzeciwiającego się dyskryminacji na grunt polski. Tak narodził się pomysł, aby wyjść na ulice Warszawy. Główną ideą przyświecającą „ojcom i matkom założycielom” było to, aby powstająca polska parada nie była tylko imprezą dla gejów i lesbijek, ale stała się ogólnopolską imprezą zrzeszającą wszystkich, którym bliska jest idea wolności, równości i tolerancji. Tak narodziła się nazwa „Parada Równości”, pod którą do dnia dzisiejszego odbywają się doroczne przemarsze ulicami stolicy.

Parada Równości 2001

Parada Równości 2001

W latach 2001-2004 Parada Równości organizowana była przez członków stowarzyszenia ILGCN-Polska, które od samego początku zabiegało, by w przygotowaniach brały udział jak najrozmaitsze podmioty reprezentujące różne środowiska. Jednak dopiero zakaz organizacji parady wydany w roku 2004 przez ówczesnego prezydenta miasta Lecha Kaczyńskiego spowodował realne zainteresowanie się ideą przemarszu szerszego grona organizacji, instytucji i innych podmiotów działających na rzecz tolerancji, akceptacji i wolności obywatelskich. W 2004 roku w dniu, w którym odbyć się miała Parada Równości, zamiast niej pod budynkiem ratusza miejskiego odbyło się zgromadzenie publiczne pod nazwą Wiec Wolności, które zostało zorganizowane w sumie przez 21 podmiotów, co gwarantowało brak możliwości logistycznych do jego zakazania.

W latach 2005-2010 organizacją parady zajmowała się specjalnie w tym celu powołana Fundacja Równości, którą solidarnie powołały do życia trzy największe polskie organizacje LGBT: ILCGN–Polska, Kampania Przeciw Homofobii i Lambda Warszawa. W roku 2005 ówczesny prezydent miasta Lech Kaczyński, przygotowując się do swojego startu w kampanii wyborczej na prezydenta Polski, po raz kolejny wydał zakaz przemarszu ulicami miasta. Dzięki uporowi pomysłodawców Parady Równości, wsparciu ówczesnego ministra spraw wewnętrznych i administracji – Ryszarda Kalisza, oraz bezprecedensowej decyzji wicepremier Izabeli Jarugi-Nowackiej, wicemarszałka Sejmu Tomasza Nałęcza, senatorów Marii Szyszkowskiej i Kazimierza Kutza oraz europarlamentarzystów Claudi Roth i Volkera Becka, o osobistym wzięciu udziału w nielegalnym zgromadzeniu, Parada Równości 2005 przeszła ulicami Warszawy stając się jednym z największych, pokojowych nielegalnych zgromadzeń w historii Polski po 1989 roku.

Jednym z najważniejszych osiągnięć tego przemarszu było to, że Rzecznik Praw Obywatelskich Andrzej Zoll na wniosek Pełnomocniczki rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn Magdaleny Środy, 30 czerwca 2005 r. wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie przepisów, na które powołał się prezydent, za niezgodne z Konstytucją. Rozprawa odbyła się 18 stycznia 2006 r. pod przewodnictwem Ewy Łętowskiej. Trybunał orzekł, że przepis, na który prezydent L. Kaczyński powołał się, zabraniając demonstracji, jest niezgodny z Konstytucją w takim zakresie, w jakim narusza on wolność do zgromadzeń. 18 stycznia 2006 r. Parlament Europejski wystąpił z rezolucją potępiającą wszelką dyskryminację ze względu na orientację seksualną oraz wezwał państwa członkowskie Unii Europejskiej i Komisję Europejską do potępienia homofobii i jej objawów, a także podjęcia działań mających na celu ich zwalczanie. 3 maja 2007 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że władze Warszawy naruszyły Europejską Konwencję Praw Człowieka, zakazując przeprowadzenia Parady Równości w 2005 roku. Tym samym Parada Równości zmieniła nie tylko prawo międzynarodowe, ale także historię Unii Europejskiej i Polski.

Fundacja Równości organizowała Paradę Równości do roku 2009,  W 2010 roku Parada Równości nie odbyła się. W lipcu odbyła się jednak komercyjna manifestacja pod nazwą Europride 2010 którą zorganizowała prywatna firma. Płatny charakter tej imprezy oraz niejawne finanse (stanowiły tajemnicę handlową firmy organizującej) wywołały krytykę części działaczek i działaczy lgbtq.

Od roku 2011 organizacją Parady Równości zajmuje się oddolnie utworzony Komitet Organizacyjny – nieformalne zrzeszenie osób prywatnych oraz przedstawicieli organizacji, partii, mediów, fundacji i innych podmiotów. Pieczę logistyczną sprawuje Fundacja Wolontariat Równości. Fundatorami Fundacji Wolontariat Równości zostali: Szymon Niemiec i Paweł Kiepuszewski. W skład Rady Fundacji wchodzi ponadto Patrycja Wróbel (była szefowa młodzieżówki SDPL) oraz Sławek Starosta (jeden z pierwszych działaczy lgbt w Polsce). Prezesem Zarządu został Łukasz Pałucki – współorganizator Parad od 2005 roku, a w 2012 roku drugim członkiem zarządu i Sekretarzem jest Jej Perfekcyjność. Jej Perfekcyjność pełniła też funkcję Rzecznika Prasowego Parady Równości od 2012 roku do sierpnia 2013. Jedną z najważniejszych zmian, jakie zaszły w organizacji tego święta po roku 2010 był powrót do początkowej idei pełnej otwartości, akceptacji i tolerancji, jaka przyświecała organizatorom parady w jej pierwszych latach. Dzięki otwartej formule Komitetu Organizacyjnego w Paradzie Równości swoje miejsce odnajduje coraz więcej środowisk pragnących zaakcentować swoje problemy i postulaty. Wśród uczestniczek i uczestników przemarszu nie brakuje organizacji prozwierzęcych takich jak Fundacja Kocia Mama, mniejszości etnicznych, wyznaniowych, czy organizacji broniących praw osób z niepełnosprawnością.

W październiku 2013 roku podczas zebrania Komitet Organizacyjny przegłosował zmianę relacji między Fundacją a Komitetem Organizacyjnym. Od tego czasu to Fundacja Wolontariat Równości jest głównym organizatorem Parady Równości w porozumieniu z Komitetem Organizacyjnym. Zmiany miały na celu szybsze i sprawniejsze podejmowanie decyzji o charakterze logistycznym (bezpieczeństwo) i prawnym (podpisywanie umów).

27 lutego 2014 r. zmarł Robert Ciepiela (ur. 25 grudnia 1976 r.), jeden z pierwszych organizatorów parady i jej wieloletni działacz. To właśnie Robert, występujący na scenie jako Lady Vicky (następnie Lady Vee), był jednym z trzech artystów-parodystów (drag queen), który odważył się pojawić na pierwszej paradzie i przez wszystkie lata organizowania przemarszów zawsze brał w niej udział, reprezentując środowisko artystyczne. Jego zaangażowanie było szczególnie ważne w pierwszych latach organizacji Parady Równości. Bez jego wsparcia zarówno logistycznego, jak i moralnego, wiele z wydarzeń towarzyszących paradzie prawdopodobnie by się nie odbyła.

+ 100% -

Wspieraj Paradę!

Reklama

Polub nas na FB!

wspierają nas

http://paradarownosci.eu/wp-content/plugins/wp-accessibility/toolbar/css/a11y-contrast.css