Postulaty

1. Ochrona przed dyskryminacją i wykluczeniem obowiązkiem państwa

Żądamy prowadzenia aktywnej polityki antydyskryminacyjnej, dotyczącej wszystkich mniejszości. Żądamy regulacji prawnych w sprawie przestępstw motywowanych nienawiścią i mowy nienawiści wobec osób LGBTQ. Postulujemy rozszerzenie przepisów dotyczących mowy nienawiści o kwestie dotyczące orientacji seksualnej, tożsamości płciowej oraz cech płciowych oraz skuteczne egzekwowanie już istniejących regulacji. Apelujemy również do mediów o nielegitymizowanie skrajnie seksistowskich, homo-, bi-, i transofobicznych poglądów.

2. Prawa osób trans prawami człowieka

Żądamy wprowadzenia uregulowań prawnych ułatwiających proces medycznego i prawnego potwierdzenia płci osobom transpłciowym.

3. Małżeństwo i związek partnerski prawem każdego obywatela

Żądamy wprowadzenia pełnej równości małżeńskiej z prawem do adopcji, jak również z wszystkimi wynikającymi z tego prawami i obowiązkami oraz ustawy regulującej związki niebędące małżeństwami, w tym szczególnie przepisów zapewniających zabezpieczenie wzajemnych zobowiązań osób partnerskich.

4. Otwarta przestrzeń publiczna bez barier

Przestrzeń miejska ma być obszarem integracji lokalnych społeczności. Powinna być inkluzywna i otwarta. Apelujemy o tańszy dostęp do kultury, miastotwórcze działania w przestrzeni miejskiej, zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu i likwidację barier architektonicznych dla zmarginalizowanych grup: rodziców i opiekunów z wózkami dziecięcymi, osób z niepełnosprawnościami i starszych.

5. Otwarta Rzeczpospolita przyjaznym domem dla wszystkich, niezależnie od pochodzenia

Masowe migracje są faktem. Kolejne wojny, działania dyktatorskich reżimów i katastrofa klimatyczna sprawiają, że będzie ich więcej. Polska, podobnie jak Unia Europejska, nie zdaje egzaminu z elementarnego humanitaryzmu. Wzywamy do zastosowania zasady “zero push backów” oraz wdrażania kompleksowej polityki migracyjnej i integracyjnej, aktywnie komunikowanej społeczeństwu. Nie będzie równości bez traktowania osób migrujących z godnością.

6. Rzetelna edukacja prawem człowieka

Żądamy wprowadzenia do szkół i przedszkoli: nowoczesnej, rzetelnej i neutralnej światopoglądowo edukacji dotyczącej ludzkiej seksualności, dostosowanej do możliwości percepcyjnych i wieku; edukacji antydyskryminacyjnej, uczącej otwartości na różnorodność; etyki, kształtującej postawy szacunku i poszanowania godności wszystkich ludzi.

7. Szacunek i prawna ochrona zwierząt

Żądamy nowelizacji Ustawy o ochronie zwierząt, w tym przede wszystkim wprowadzenia zakazu chowu zwierząt na futro, występów zwierząt w cyrkach, polowań rekreacyjnych, oraz przedmiotowego i okrutnego traktowania zwierząt w chowie przemysłowym. Żądamy realnej ochrony przed cierpieniem wszystkich zwierząt jako świadomych istot czujących: zwierząt hodowlanych, dzikich, bezdomnych, i domowych.

8. Różni – równi wobec siebie

Apelujemy do wewnątrz społeczność LGBTQ+ o rozprawienie się z wewnętrzną homo-, bi-, trans-fobią oraz wszelkimi innymi uprzedzeniami wobec osób wewnątrz naszej społeczności. Za szczególnie niebezpieczne uznajemy ruchy próbujące podważać prawa osób transpłciowych powołując się na rzekome zagrożenie praw kobiet. Wykluczanie nie jest feminizmem, miejsce osób trans jest wewnątrz naszej społeczności.

9. Równość płci podstawą demokratycznego państwa

Żądamy polityki na rzecz równości płci, równego traktowania kobiet, mężczyzn i osób niebinarnych w każdej sferze życia. Domagamy się zatrudniania i wynagradzania w zależności od wykonywanej pracy i kompetencji, a nie płci. Żądamy języka pozbawionego seksizmu, wprowadzenia parytetu płci w gremiach kierowniczych, strukturach politycznych oraz w mediach. Żądamy zapewnienia obywatelom i obywatelkom pełni praw reprodukcyjnych w tym: prawa do informacji, edukacji seksualnej, bezpłatnej antykoncepcji (także antykoncepcji awaryjnej) oraz aborcji na żądanie do 12 tygodnia ciąży. Żądamy poszanowania praw pacjenta, ograniczenia stosowania tzw. klauzuli sumienia tak, by jej stosowanie nie odbierało osobom w ciąży realizacji prawa do godnego porodu, a także polityki wspierającej rodzicielstwo. Chcemy zwiększenia pomocy państwa dla rodzin, w których żyją osoby z niepełnosprawnościami i poprawy egzekucji alimentów.

10. Zakaz “terapii konwersyjnej.”

Samo słowo “terapia” zawiera w sobie kłamstwo. Praktyki “leczenia” orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej są w istocie formą przemocy, często wobec osób małoletnich. Tego typu praktyki nie mają merytorycznych podstaw, za to prowadzą do poważnych problemów ze zdrowiem psychicznym. Żądamy delegalizacji tego typu “terapii”, a w przypadku gdy ich ofiarami są osoby małoletnie, rozpatrywania ich również w kontekście przestępstwa znęcania.

11. Godność i bezpieczeństwo osób pracujących seksualnie

Osoby pracujące seksualnie są częścią naszej społeczności i zawdzięczamy ich odwadze ruch wyzwolenia zapoczątkowany w trakcie zamieszek Stonewall. Powinny mieć możliwość legalnej i opodatkowanej, a przede wszystkim bezpiecznej i wolnej od stygmatyzacji pracy. Praca seksualna powinna być organizowana w sposób umożliwiający korzystanie z pełni praw pracowniczych, w tym zrzeszania w związkach zawodowych.

12. Dbajmy o nasz wspólny dom, Ziemię

Ziemia jest naszym jedynym domem. Pomimo tego, zużywamy jej zasoby tak jakbyśmy mogli sobie pozwolić na jej zniszczenie. Apelujemy do rządów i korporacji o zaprzestanie niszczenia środowiska, odejście od technologii zatruwających planetę oraz wyzyskiwania słabszych.