Hej! Chcesz zostać częścią Parady Równości?

Nie ma Parady bez naszych organizacji i osób partnerskich. Co roku Miasteczko Równości oraz Parada Równości zapraszają do wystawiania swoich stoisk i platform oraz zgłaszania grup.

Wypełnij wybrany formularz, jeśli Twoja organizacja lub grupa jest zainteresowana udziałem w przynajmniej jednej z następujących form:

Stoisko w Miasteczku Równości


Działająca przez cały dzień przestrzeń przyjazna dla wszystkich osób uczestniczących w Paradzie. W tym czasie Twoja organizacja może zaprezentować swoją działalność w dowolny sposób, docierając do setek tysięcy osób. W przypadku chęci prowadzenia działalności komercyjnej niezbędne jest jej zgłoszenie.
Stoiska można zgłaszać do 30 kwietnia 2024, podmioty które zgłoszą się po tym terminie, ale do 15 maja 2024 zostaną wpisane na listę rezerwową bez gwarancji miejsca.

Grupa


Udział w tej formie gwarantuje miejsce dla zorganizowanej grupy uczestniczącej w marszu pieszo. Zgłoszenie grupy jest nieodpłatne w przypadku organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, odpłatne w przypadku partii politycznych i firm. Grupa może uczestniczyć ze swoimi symbolami oraz dystrybuować bezpłatne materiały zgodne z polskim prawem oraz wartościami Parady. Za organizację grupy odpowiada podmiot zgłaszający.
Termin zgłoszenia Grup upływa 22 maja 2024.

Platforma


Jest to forma udziału z pojazdem. Platformy mogą organizować własny program, przede wszystkim w zakresie przemówień, muzyki i innych form artystycznych. Zgłoszenie platformy jest nieodpłatne w przypadku organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, odpłatne w przypadku partii politycznych i firm. Podmiot zgłaszający platformę odpowiada organizację własnego pojazdu.
Termin zgłoszenia Pojazdów upływa 22 maja 2024.

Dziękujemy za Twoje zainteresowanie i nie możemy się doczekać wspólnego świętowania!

Kontakt:

Miasteczko - ala.herda@paradarownosci.eu

Platformy - jagna.chrulska@paradarownosci.eu

Grupy - michal.suszek@paradarownosci.eu

Inne - kontakt@paradarownosci.eu