Klauzula Informacyjna

Informujemy, że podane przez Ciebie dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Basta z siedzibą w Lublinie, przy ul. Fryderyka Chopina 41/2, 20-023  (administrator danych):

(1) w celu zawarcia i realizacji umowy darowizny, w tym identyfikacji darczyńcy oraz ewentualnego wystawienia zaświadczenia dla celów podatkowych w związku z przekazaną darowizną – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO);
(2) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez wysyłkę podziękowań za wsparcie finansowe, informowanie o akcjach społecznych organizowanych przez naszą Fundację oraz możliwościach dalszego wsparcia Fundacji – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe zarejestrowanie wpłaty ani ewentualne wystawienie zaświadczenia niezbędnego do odliczenia podatkowego.

Informujemy, że przysługuje Pana/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez naszą Fundację nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa żądania usunięcia danych osobowych.

Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Fundacji usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jednak nastąpi to wyłącznie jedynie w zakresie na jaki będzie pozwalać prawo, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub standardowych klauzul umownych UE. W każdym wypadku Fundacja zapewnia możliwość uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych w fundacji mogą Państwo zapoznać się w Polityce prywatności na stronie https://atomic-temporary-194953638.wpcomstaging.com/polityka-prywatnosci

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Fryderyka Chopina 41/2, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej kontakt@fundacjabasta.pl